Katarzyna Gelba en

Coach


  • CrossFit Gymnastics

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Aktualnie zgłębia tajniki Praktycznej Psychologii Motywacji na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Kasia jest osobą z ogromnym entuzjazmem i pasją do sportu, ludzi oraz zwierząt. Dzięki ogromnej pokorze, codziennie staje w CrossFitowe szranki ze swoimi podopiecznymi. Swoją postawą daje świetny przykład innym i jest niezwykłym motywatorem dla wszystkich klubowiczów. Jej rozgrzewki owiane są legendą...